Klinik Mehlsen

Underoverskrift

Vores historie

Vi har alle været beskæftiget i arbejdet med personer, som er ramt af komplekse tilstande, der kun med vanskelighed har fundet plads i det offentlige sundhedssystem. Med klinikken ønsker vi at udfylde en del af denne manglende plads og opfylde det behov, som vi ved, mange af disse personer har.

Speciallæge Jesper Mehlsen, leder af klinikken

Jeg er uddannet som læge i 1979 fra Københavns Universitet og blev speciallæge i 1990. Gennem 35 år har jeg arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med patienter med forstyrrelser i blodtrykskontrollen, med svimmelhed, besvimelser (synkoper) og nærbesvimelse i oprejst stilling. Jeg er forfatter/medforfatter til mere end 140 artikler i internationale tidsskrifter og har været leder af en række forsknings-projekter inden for disse områder og med projekter relateret til HPV-vaccination.

Gennem de seneste 5 år har jeg arbejdet klinisk og forskningsmæssigt
med patienter, der mistænker vaccineskade som årsag til udvikling af en række symptomer, der ofte er fælles med dem, der ses ved kronisk træthedssyndrom/ME.  Jeg er medlem af det europæiske råd af læger, der arbejder klinisk med ME-patienter (European ME Clinician Counsil - EMECC) og af den europæiske ME-forskningsgruppe (European ME Research Group - EMERG)
For mig er det vigtigt, at der er god tid til at lytte, undersøge, forklare og finde behandlingsmuligheder ud fra en helhedsvurdering og i tæt samspil med patienten.

Fysioterapeut Annemette Daa Svarer

Jeg har mere end 15 års erfaring med klinisk forskning, udredning og behandling af forstyrrelser i det autonome nervesystem, af følger efter hoved- og nakketraumer, af sportsskader og generelt af gener fra bevægeapparatet. Jeg har arbejdet både i offentligt og privat regi. Undervejs har jeg videreuddannet mig inden for osteopati, medicinsk og kinesisk akupunktur, fasciel release-teknik, ultralydsscanning, idræts-fysioterapi og kranio-sakral terapi.

Sygeplejerske Sissel Laugaard Kjær

Uddannet i 2013 fra University College Lillebaelt. Min første erfaring som sygeplejerske var på en intensivafdeling med fortidligt fødte børn – derudover har jeg erfaring fra børneafdelingen og har siden 2015 været ansat hos Jesper Mehlsen. Jeg har de seneste 3 år opbygget en solid erfaring inden for patientgruppen med mulige HPV-bivirkninger herunder: samtaler, telefonkonsultationer, medicinkontrol, EKG-optagelser, døgnblodtryk, blodprøvetagning mm. Jeg har fokus på både patient og pårørende, da sygdom påvirker hele familien. Det er af stor betydning for mig, at der er tid, ro og trygge rammer, så vi kan få det bedste overblik over din situation og dernæst hjælpe jer på bedste vis.

Speciallæge dr.med. Ole Næsh Hendriksen

Jeg er uddannet som læge i 1979 fra Københavns Universitet og blev speciallæge i 1994. Jeg har arbejdet som læge i Danmark, Sverige, Brunei og New Zealand, med primær fokus på diagnostik og behandling af akut og postoperativ smerte. Desuden behandling af nervesmerter (neuropati) og langvarige smerter i muskler og led. De senest 12 år har jeg været overlæge i smerteklinikken ved Helsinborgs Lazarett.

Jeg har arbejdet forskningsmæssigt inden for smertemekanismer og stress-fysiologi og har fået offentliggjort mere end 40 videnskabelige artikler som førsteforfatter i internationale tidsskrifter. Jeg er tilknyttet det medicinske fakultet i Göteborg og Lund som underviser (Docent) og har haft en omfattende forelæsningsaktivitet både i og udenfor Skandinavien.

I mit arbejde har jeg altid givet mig god tid til at lytte, undersøge og finde individuelle behandlingsmuligheder.