Klinik Mehlsen

Underoverskrift

Vores baggrund

Vi har alle været beskæftiget i arbejdet med personer, som er ramt af komplekse tilstande, der kun med vanskelighed har fundet plads i det offentlige sundhedssystem. Med klinikken ønsker vi at udfylde en del af denne manglende plads og opfylde det behov, som vi ved, mange af disse personer har. Det er vores håb at klinikken på længere sigt kan opnå et samarbejde med det offentlige syghusvæsen.


Speciallæge og leder af klinikken
Jesper Mehlsen


Jeg er uddannet som læge i 1979 fra Københavns Universitet og blev speciallæge i 1990. Gennem 35 år har jeg arbejdet klinisk og forsknings-mæssigt med patienter med forstyrrelser i blodtrykskontrollen, med svimmelhed, besvimelser (synkoper) og nærbesvimelse i oprejst stilling. Jeg er forfatter/medforfatter til mere end 140 artikler i internationale tidsskrifter og har været leder af en række forsknings-projekter inden for disse områder og med projekter relateret til HPV-vaccination.

Gennem de seneste 5 år har jeg arbejdet klinisk og forskningsmæssigt

med patienter, der mistænker vaccineskade som årsag til udvikling af en række symptomer, der ofte er fælles med dem, der ses ved kronisk træthedssyndrom/ME.  Jeg er medlem af det europæiske råd af læger, der arbejder klinisk med ME-patienter (European ME Clinician Counsil - EMECC) og af den europæiske ME-forskningsgruppe (European ME Research Group - EMERG)

For mig er det vigtigt, at der er god tid til at lytte, undersøge, forklare og finde behandlingsmuligheder ud fra en helhedsvurdering og i tæt samspil med patienten.


Speciallæge, dr.med.
Ole Næsh Hendriksen


Jeg er uddannet som læge i 1979 fra Københavns Universitet og blev speciallæge i 1994. Jeg har arbejdet som læge i Danmark, Sverige, Brunei og New Zealand, med primær fokus på diagnostik og behandling af akut og postoperativ smerte. Desuden behandling af nervesmerter (neuropati) og langvarige smerter i muskler og led. De senest 12 år har jeg været overlæge i smerteklinikken ved Helsinborgs Lazarett.

Jeg har arbejdet forskningsmæssigt inden for smertemekanismer og stress-fysiologi og har fået offentliggjort mere end 40 videnskabelige artikler som førsteforfatter i internationale tidsskrifter. Jeg har været tilknyttet det medicinske fakultet i Göteborg og Lund som underviser (Docent) og har haft en omfattende forelæsningsaktivitet både i og udenfor Skandinavien.

I mit arbejde har jeg altid givet mig god tid til at lytte, undersøge og finde individuelle behandlingsmuligheder.


Fysioterapeut Annemette Daa Svarer


Jeg er uddannet fysioterapeut og har mere end 15 års erfaring med klinisk forskning, udredning og behandling af forstyrrelser i det autonome nerve-system, af følger efter hoved- og nakketraumer, af sportsskader og generelt af gener fra bevægeapparatet. Jeg har arbejdet både i offentligt og privat regi. Undervejs har jeg videreuddannet mig inden for osteopati, medicinsk og kinesisk akupunktur, fascie release-teknik, ultralydsscanning, idræts-fysioterapi og kranio-sakral terapi.


Laborant Eline Suzu Madsen


Jeg er uddannet som laborant i 2014 fra Professionshøjskolen Metropol. Sidste år af uddannelsen foregik i praktik hos BASF A/S i Ballerup, primært med kvalitetssikring. Efter endt uddannelse, arbejdede jeg først hos BASF A/S og siden hen i Novo Nordisk, hvor jeg også beskæftigede mig med kvalitetssikring, med administrative forhold, med laboratorieudstyr og med arbejdsgange i produktionslaboratoriet.

Jeg blev ansat hos Jesper Mehlsen på Synkopecenteret, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, i sommeren 2018 og begyndte her i klinikken medio september 2019. I klinikken varetager jeg "blæksprutte-funktionen" med sekretær- og IT-opgaver, data-analyse, indkøb og kvalitetskontrol


Psykomotorisk terapeut Sophie Barfod


Jeg er uddannet som psykomotorisk terapeut - det, der tidligere hed afspændingspædagog. Jeg var i praktik hos fysioterapeut Annemette Daa Svarer og skrev min bacheloropgave om ME ved Københavns Professions-højskole. Jeg fik derved stor interesses i at arbejde med denne sygdom og mener, at jeg kan bidrage væsentligt til at hjælpe patienterne ved at supplere den medicinske og fysioterapeutiske behandling. Jeg har tidligere opnået en bachelorgrad i kommunikation og psykologi fra Roskilde Universitet og den uddannelse er et vigtigt tillæg til mit arbejde med patienter.